Kategori-kategori penjejak

Pergi ke pandu arah Pergi ke carian

Laman ini menyenaraikan kategori-kategori penjejak yang diisikan oleh perisian MediaWiki secara automatik. Nama-nama mereka boleh ditukarkan dengan mengubah pesanan-pesanan sistem berkenaan dalam ruang nama MediaWiki.

Kategori penjejak Nama pesanan Kriteria kemasukan kategori
Laman yang ada pautan fail yang terputus(76 L)broken-file-categoryLaman mempunyai pautan fail yang putus (pautan untuk membenam sebuah fail apabila fail tersebut tidak wujud).
Laman yang menggunakan argumen pendua dalam panggilan templat(5 L)duplicate-args-categoryLaman ini mengandungi panggilan templat yang menggunakan pendua argumen seperti {{foo|bar=1|bar=2}} atau {{foo|bar|1=baz}}.
Laman yang melebihi had kedalaman peluasan(kosong)expansion-depth-exceeded-categoryLaman telah melebihi kedalaman peluasan maksimum.
Laman yang mengandungi terlalu banyak panggilan fungsi penghurai yang intensif(kosong)expensive-parserfunction-categoryLaman menggunakan terlalu banyak fungsi parser yang mahal (seperti #ifexist). Lihat Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Kategori tersembunyi(5 K)hidden-category-categoryKategori mengandungi __HIDDENCAT__ dalam kandungan laman, menghalangkannya daripada paparan dalam kotak pautan kategori pada laman-laman secara asli.
Laman terindeks(kosong)index-categoryLaman mempunyai __INDEX__ padanya (dan terdapat dalam ruang nama di mana tanda tersebut dibenarkan), dan oleh itu ia didaftar oleh robot bilamana ia biasanya tidak akan didaftar.
Laman yang melebihi had kiraan nod(kosong)node-count-exceeded-categoryLaman telah melebihi kiraan kod maksimum.
Laman tak diindekskan(18 L)noindex-categoryLaman tidak didaftar oleh robot kerana ia mempunyai kata ajaib __NOINDEX__ padanya dan terdapat dalam ruang nama di mana tanda tersebut adalah dibenarkan.
Laman dengan argumen formatnum bukan angka(kosong)nonnumeric-formatnumLaman mengandungi argumen bukan angka ke fungsi penghurai formatnum.
Laman yang mengandungi templat dengan argumen yang tidak lengkap(kosong)post-expand-template-argument-categoryLaman menjadi lebih besar daripada $wgMaxArticleSize setelah mengembangkan sebuah hujah templat (sebarang dalam tiga kurungan, seperti {{{Foo}}}.)
Laman yang melebihi had saiz penyertaan templat(kosong)post-expand-template-inclusion-categorySaiz laman melebihi $wgMaxArticleSize setelah semua templat telah dikembangkan; oleh itu beberapa templat tidak dikembangkan.
Laman dengan tajuk paparan dihiraukan(kosong)restricted-displaytitle-ignoredLaman mempunyai {{DISPLAYTITLE}} abai kerana ia tidak setara dengan tajuk sebenar laman.
Laman yang menggunakan = sebagai templat(kosong)template-equals-categoryLaman mengandungi {{=}} namun di wiki ini itu tidak berkembang kepada =. Penggunaan ini diisihkan; versi MediaWiki akan datang akan menerapkan {{=}} sebagai fungsi penghurai.
Laman dengan gelung templat(5 L)template-loop-categoryLaman mengandungi gelung templat, iaitu templat yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif.
Laman di mana kedalaman unstrip telah melebihi hadnya(kosong)unstrip-depth-categoryLaman melebihi had kedalaman nyahjalur.
Laman di mana saiz unstrip melebihi hadnya(kosong)unstrip-size-categoryLaman melebihi had saiz nyahjalur.
Pages using Timeline(kosong)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
Pages with reference errors(1 L)cite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
Pages with syntax highlighting errors(kosong)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(kosong)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(kosong)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(kosong)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(kosong)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Halaman yang mempunyai ralat pemaparan skor(kosong)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(kosong)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(kosong)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(kosong)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Fail tanpa lesen boleh dibaca mesin(3 F)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseFail ini tiada lesen templat yang boleh dibaca oleh mesin.
Fail tanpa keterangan boleh dibaca mesin(3 F)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionFail ini tiada templat keterangan yang boleh dibaca oleh mesin, ataupun ruangan huraiannya tidak diisi.
Fail tanpa pengarang boleh dibaca mesin(3 F)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorFail ini tiada templat keterangan yang boleh dibaca oleh mesin, ataupun ruangan pengarangnya tidak diisi.
Fail tanpa sumber boleh dibaca mesin(3 F)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceFail ini tiada templat keterangan yang boleh dibaca oleh mesin, ataupun ruangan sumbernya tidak diisi.
Files with no machine-readable patent(kosong)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(kosong)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(kosong)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(kosong)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(kosong)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
Laman yang ada ralat skrip(16 K, 4,301 L)scribunto-common-error-categoryTerdapat ralat ketika memproses modul yang termasuk dalam laman.
Modul Scribunto dengan ralat(kosong)scribunto-module-with-errors-categoryModul mempunyai ralat.
Pages with unresolved properties(kosong)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference Wikidata properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a Wikidata item(kosong)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a Wikidata item.
Pages with graphs(kosong)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(kosong)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(kosong)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
Pages with maps(kosong)kartographer-tracking-categoryThe page includes a map
Pages with broken maps(kosong)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
Laman menggunakan pautan ajaib ISBN(338 L)magiclink-tracking-isbnLaman ini menggunakan pautan ajaib ISBN. Lihat mediawiki.org untuk mengetahui bagaimana melakukan penghijrahan.
Laman menggunakan pautan ajaib RFC(kosong)magiclink-tracking-rfcLaman ini menggunakan pautan ajaib RFC. Lihat mediawiki.org untuk mengetahui bagaimana melakukan penghijrahan.
Laman menggunakan pautan ajaib PMID(kosong)magiclink-tracking-pmidLaman ini menggunakan pautan ajaib PMID. Lihat mediawiki.org untuk mengetahui bagaimana melakukan penghijrahan.