Wiktionary:Hak cipta

Daripada Wiktionary

Matlamat Wiktionary adalah mencipta sumber maklumat yang boleh dicapai semua orang. Lesen digunakan adalah w:Lesen Dokumentasi Bebas GNU (GFDL). Teks penuh lesen ini terdapat di w:Wikipedia:Teks Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Oleh itu kandungan Wiktionary boleh disalin, disunting dan disebarkan selagi versi baru memberikan kebebasan yang sama kepada orang lain dan mengakui Wiktionary sebagai sumber di bawah syarat GFDL Versi 1.2 atau selepasnya. Oleh itu, rencana Wiktionary kekal percuma selamanya dan boleh digunakan oleh sesiapapun tertakluk kepada beberapa syarat, yang bertujuan mengekalkan kebebasan tersebut.

Kebenaran diberikan untuk menyalin, mengedar dan/atau menyunting teks semua bahan Wiktionary di bawah Lesen Dokumen Percuma GNU, Versi 1.2 atau sebarang Versi dikeluarkan oleh Free Software Foundation, dengan tiada Bahagian Tak Berubah (Invariant Sections), tanpa Teks Halaman Hadapan (Front-Cover Texts), dan tanpa Teks Halaman Belakang (Back-Cover Texts).

Teks bahasa Inggeris GFDL merupakan satu-satunya dokumen sah (legally binding document); kandungan yang berikut merupakan pemahaman kami tentang GFDL: hak dan tanggungjawab pengguna dan penyumbang.

Sebahagian lema Wiktionary mungkin mengandungi teks, imej, bunyi, atau bahan lain daripada sumber luar dengan syarat hak cipta yang berbeza, yang digunakan di sini dengan izin atau di bawah doktrin w:kegunaan adil. Dalam kes ini, bahan tersebut akan ditandakan (di laman penerangan imej, laman sejarah atau laman perbualan) dan kekal milik tuannya.

Lihat juga[sunting]