Wiktionary:Senarai akronim dan singkatan/K

Daripada Wiktionary
Akronim Penjelasan
K
K [kimia] Kalium (id est Potassium) (Kalium atau Potasium).
K-Economy Knowledge-Based Economy.
KADA Kemubu Agricultural Development Authority (Lembaga Pembangunan Pertanian Kemubu).
KBE Knowledge-Based Economy.
KBIA Kantor Berita Islam Antarabangsa (International Islamic News Agency).
KBPA Kadar Berian Pinjaman Asas (Base Lending Rate).
KBSM Kurikulum Baru Sekolah Menengah.
KD Kapal DiRaja.
Kd. Kedah.
KDI Knowledge-based economy Development Index (Indeks Pembangunan Ekonomi Berasaskan Pengetahuan).
KDN Kementerian Dalam Negeri.
KDNK Keluaran Dalam Negeri Kasar.
KE Kesatuan Eropah (European Union).
KEAP Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation).
Kej. [kitab injil] Kejadian (Genesis), Kejuruteraan (Engineering).
Kel. [kitab injil] Keluaran (Exodus).
KEM Knowledge Economy Model.
KEMLU KEMenterian LUar negeri.
kep. kependekan (short form).
Kg. Kampung.
kg. kilogramme.
KGB [Rusia] Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (Committee for State Security).
KGK Kesatuan Guru-guru Kebangsaan.
KH Kemahiran Hidup (Living Skill).
ki. kiasan (simile).
Kid. [kitab injil] Kidung Agung (Song of Solomon).
KIK Kastam, Imigresen, dan Kuarantin (Customs, Immigration, and Quarantine).
KIKMTT Kumpulan Industri-Kerajaan Malaysia untuk Teknologi Tinggi (Malaysian Industry-Government Group for High Technology).
KIM Kongres India-Malaya/Malaysia (Malayan/Malaysian-Indian Congress).
Kim. Kimia (atau Sains Nuklear) (Chemistry or Nuclear Science).
Kis. [kitab injil] Kisah Rasul-/Para Rasul (Acts).
KIX Knowledge Imperative indeX.
KKGSK Kesatuan Kebangsaan Guru-guru Sekolah Kebangsaan.
KKK Ku Klux Klan.
KKPPA Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam (Congress of Unions of Employees in the Public And Civil Services).
KL Kuala Lumpur.
Kl. Kelantan.
KLCI Kuala Lumpur Composite Index (Indeks Komposit Kuala Lumpur).
KLIA Kuala Lumpur International Airport (Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur).
KLIBOR Kuala Lumpur InterBank Offered Rates (Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur).
KLIM [tidak rasmi] Milk (spelt backwards).
KLM [Belanda] Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Royal Dutch Airlines).
KLSE Kuala Lumpur Stock Exchange.
KM Ketua Menteri (Chief Minister).
KMM Kesatuan Melayu Muda.
KNK Keluaran Negara Kasar.
KO Knock Out.
Kol. [kitab injil] Kolose (Colossians).
Kom. Komunikasi (Communication).
Komp. Komputer (dan Telekomunikasi) (Computer and Telecommunication).
KOMSAS KOMponen SAStera (Components of Literature).
KPAI Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (Ministry of International Trade and Industry).
KPB Kawasan Pembangunan Bersama, Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area), Koperasi Penyiaran British (British Broadcasting Corporation).
KPBA Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area).
KPC [tidak rasmi] Kay Poh Chee (busybody).
kpd. kepada (to).
KPE Ketua Pegawai Eksekutif (Chief Executive Officer).
KPIs Key Performance Indicators (Penunjuk Prestasi Utama).
KPPL Khidmat Proses Perniagaan Luaran (Business Process Outsourcing).
KPPMS Kesatuan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung.
KPWM Kawalan Pertukaran Wang Malaysia (Exchange Control Act of Malaysia).
Kr [kimia] Krypton (Kripton).
KRM Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor).
KSTI Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi (Ministry of Science, Technology, and Innovation).
KT Komputer dan Telekomunikasi (Computer and Telecommunication).
KTA Kesatuan Talikom Antarabangsa (International Telecommunications Union).
KTABKL Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Interbank Offered Rates).
KTM Keretapi Tanah Melayu, [tidak rasmi] Kuda, Toto, Magnum (four-digit betting).
KTMB Keretapi Tanah Melayu Berhad.
kV kilovolt.
kW kilowatt.
kWh kilowatt hour.
kWj kilowatt jam.
KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.