Wiktionary:Standard Definisi Wiktionary

Daripada Wiktionary

Piawai takrifan dalam KamusWiki adalah berdasarkan Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bagaimanapun, bagi mengelak masalah hak cipta, Wiktionary melarang kandungan kamus DBP disalin bulat-bulat ke sini. Gunakan ayat sendiri. Lihat Wiktionary Melayu bagi mendapatkan idea.

Ada juga perkataan atau frasa yang belum ada dalam kamus DBP. Anda masih boleh menambahnya ke sini, namun sumbernya perlu ditambah sebagai bukti.