Kategori:Metakategori payung

Daripada Wiktionary
Laman terbaharu dan tertua 
Laman terbaharu disusun mengikut kemaskini pautan kategori terkini:

<dynamicpagelist>category=Metakategori payung Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Laman tertua yang disusun mengikut suntingan terkini:

<dynamicpagelist>category=Metakategori payung Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Halaman ini mengandungi metakategori payung, yang mengumpulkan kategori payung di bawah topik peringkat tinggi

Kategori payung pula mengumpulkan kategori khusus bahasa yang dikhaskan untuk topik peringkat rendah tertentu.