Kategori:en:Kejuruteraan

Daripada Wiktionary
Laman terbaharu dan tertua 
Laman terbaharu disusun mengikut kemaskini pautan kategori terkini:

<dynamicpagelist>category=en:Kejuruteraan Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Laman tertua yang disusun mengikut suntingan terkini:

<dynamicpagelist>category=en:Kejuruteraan Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Inggeris perkataan berkenaan kejuruteraan.

NOTA: Ini merupakan kategori "berkenaan". Ia sepatutnya mengandungi istilahberkenaan kejuruteraan. Elak dari menambah istilah yang ada hubungan seleweng dengan kejuruteraan. Berhati-hati dengan istilah jenis atau kejadian topik yang selalunya masuk dalam kategori berasingan.

The following label generates this category: kejuruteraan. To generate this category using this label, use {{lb|en|label}}

.