Templat:derived

Daripada Wiktionary

bahasa tidak ditentukan term


Parameter[sunting]

|1=
Kod bahasa (sila lihat Wiktionary:Senarai bahasa) untuk sesuatu bahasa yang menggunakan sesuatu kata, yakni kod bahasa bahagian yang terletaknya templat ini.
|2=
Kod bahasa untuk bahasa yang merupakan asal usul kata tersebut.
|3=
Bentuk kata dalam bahasa sumber yang merupakan asal kata baharu ini. Jika kosong, hasilkan permintaan istilah ([Term?]) dan masukan dalam kategori permintaan istilah, kecuali dalam beberapa kes seperti terbitan daripada keluarga atau substrat. Untuk mengatasi hal ini dan melumpuhkan permintaan istilah, gunakan "-".
|4= or |alt=
(optional) Bentuk paparan alternatif yang ditunjukkan untuk kata itu, sila lihat {{l}} dan {{m}}.
|t=
(optional) Glosari atau terjemahan kata tersebut, sila lihat {{l}} dan {{m}}.
|5= atau |gloss=
(deprecated) Alias kepada |t=.
|tr=
(optional) Transliterasi kata tersebut, lihat {{l}} dan {{m}}.
|pos=
(optional) Sifat kata, sila lihat {{l}} dan {{m}}.
|g=, |g2=, |g3= dan lain-lain
(optional) Jantina dan nombor seperti pada {{l}} dan {{m}}; sila lihat Module:gender dan number untuk maklumat lanjut.
|lit=
(optional) Terjemahan harfiah untuk kata tersebut, sila lihat {{l}} dan {{m}}.
|id=
(optional) ID sense untuk kata tersebut, sila lihat {{l}} dan {{m}}.
|sc=
(optional) Kod skrip untuk digunakan. Templat biasanya boleh mengetahui kod yang betul, jadi fungsi ini jarang diperlukan. Apabila tiada kod diberikan, templat akan cuba mengesan jenis tulisan berdasarkan aksara perkataan, dan jika ia gagal mengesan jenis tulisan, kod None akan digunakan.
|sort=
(optional) Isih kunci. Biasanya tidak diperlukan.
|nocat=1
(optional) Sekat pengkategorian.