jentera

Daripada Wiktionary

Jenis Kata:Kata nama

Istilah

Alat atau kenderaan yang punyai bahagian-bahagian yang tiap itu punyai fungsi khas dan bergerak bersama-sama untuk melaku satu tujuan ataupun menghasilkan sesuatu.

Pengistilahan

Asal daripada perkataan Sanskrit "Yantra"."Yan" asal daripada "Yam" yang bererti "sokong"."Tra" adalah kata imbuhan yang merujuk bahawa sesuatu ialah alat khusus untuk satu perkara berdasarkan kata dasar