Kategori:Makanan dan minuman

Daripada Wiktionary
Laman terbaharu dan tertua 
Laman terbaharu disusun mengikut kemaskini pautan kategori terkini:

<dynamicpagelist>category=Makanan dan minuman Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Laman tertua yang disusun mengikut suntingan terkini:

<dynamicpagelist>category=Makanan dan minuman Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Kategori ini berkenaan topik: Kata bahasa {{{langname}}} tentang makanan dan minuman. Masukan tentang makanan atau minuman khusus patut masuk dalam subkategori yang sesuai.

Kategori ini tidak mengandungi entri kamus, hanya kategori lain. Subkategori terdiri daripada dua jenis:

  • Subkategori dinamakan seperti "aa:Makanan dan minuman" (dengan awalan kod bahasa) merupakan kategori istilah dalam bahasa tertentu. Anda mungkin berminat terutamanya dengan Kategori:ms:Makanan dan minuman, untuk perkataan bahasa Melayu.
  • Subkategori ini yang dinamakan tanpa awalan kod bahasa merupakan kategori lanjutan seperti kategori ini, tetapi dikhaskan untuk topik yang lebih halus.

NOTA: Ini merupakan kategori "berkenaan". Ia sepatutnya mengandungi istilahberkenaan makanan dan minuman. Elak dari menambah istilah yang ada hubungan seleweng dengan makanan dan minuman. Berhati-hati dengan istilah jenis atau kejadian topik yang selalunya masuk dalam kategori berasingan.


Kategori ini tidak mengandungi sebarang laman atau media.