Kategori:en:Makanan dan minuman

Daripada Wiktionary
Laman terbaharu dan tertua 
Laman terbaharu disusun mengikut kemaskini pautan kategori terkini:

<dynamicpagelist>category=en:Makanan dan minuman Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Laman tertua yang disusun mengikut suntingan terkini:

<dynamicpagelist>category=en:Makanan dan minuman Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Asas » Semua bahasa » Inggeris » Semua topik » Makanan dan minuman

Kata bahasa Inggeris tentang makanan dan minuman. Masukan tentang makanan atau minuman khusus patut masuk dalam subkategori yang sesuai.

NOTA: Ini merupakan kategori "berkenaan". Ia sepatutnya mengandungi istilahberkenaan makanan dan minuman. Elak dari menambah istilah yang ada hubungan seleweng dengan makanan dan minuman. Berhati-hati dengan istilah jenis atau kejadian topik yang selalunya masuk dalam kategori berasingan.


Kategori ini tidak mengandungi sebarang laman atau media.