Templat:awalan

Daripada Wiktionary

prefix- +‎ base


Saranan untuk guna {{affix}} terlebih dahulu.
Sila pertimbang menggunakan {{imbuhan}} berbanding templat ini. {{affix}} berfungsi seakan templat ini tetapi lebih fleksibel, dan membuah imbuhan awal menjadi lebih jelas dengan menambah tanda sempang selepas imbuhan awal tersebut.

Templat ini digunakan dalam bahagian etimologi. Sila guna

{{prefix|language code|prefix|root}}

dengan prefix menandakan imbuhan awal, yang tidak termasuk tanda sempang, dan root yang merupakan bentuk akar sesuatu kata. Contohnya, etimologi ringkas undo boleh dibuat dengan:

{{prefix|en|un|do}}

yang menghasilkan:

un- +‎ do

Argumen lain arguments[sunting]

|sc=
Kod bentuk tulisan.
|t1=, |t2=
Glosari
|tr1=, |tr2=
Transliterasi untuk kata 1 dan kata 2 (untuk tulisan bukan rumi)
|alt1=, |alt2=
Teks alternatif untuk ditunjukkan berbanding pautan.
|pos1=, |pos2=
Maklumat sifat sesuatu kata (contohnya: kata adjektif, kata kerja dll). Teks penerangan tambahan yang tidak dipetik, datang selepas transliterasi dan glosari.
|id1=, |id2=
ID Sense
|nocat=1
Penyahkategorian

Contoh[sunting]

{{prefix|la|in|fīnītus}}

menghasilkan ouput:

in- +‎ fīnītus

Jika awalan atau perkataan ditulis dalam tulisan bukan Latin, parameter transliterasi mungkin perlu ditambah.

{{prefix|ru|с|tr1=s|gloss1=(along) with|путник|tr2=putnik|gloss2=traveller}}

menghasilkan output

с- (s-, (along) with) +‎ путник (putnik, traveller)

Lihat juga[sunting]


Template Data[sunting]

Templat:TemplateData header

Tiada keterangan.

Parameter templat[Sunting data templat]

Templat ini lebih menyukai pemformatan parameter dalam baris.

ParameterKeteranganJenisStatus
language code1 lang

tiada keterangan

Contoh
en
Rentetandiperlukan
prefix2

the prefix of the word

Contoh
re
Nama lamandiperlukan
word root3

the root of the word

Contoh
start
Nama lamandisarankan
script codesc

tiada keterangan

Rentetanpilihan
prefixal part of speechpos1

tiada keterangan

Rentetanpilihan
root word part of speechpos2

tiada keterangan

Rentetanpilihan
prefix alternate textalt1

Text to show instead of the prefix for its link

Rentetanpilihan
root word alternate textalt2

Text to show instead of the root word for its link

Rentetanpilihan
prefix glosst1

brief gloss of the prefix

Rentetanpilihan
root word glosst2

brief gloss of the word base

Rentetanpilihan
prefix transliterationtr1

Transliteration of the prefix (for non-Latin scripts)

Rentetanpilihan
root word transliterationtr2

Transliteration of the root word (for non-Latin scripts)

Rentetanpilihan