Indeks:Bahasa Kadazandusun

Daripada Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

A a[sunting]

B b[sunting]

Ḇ ḇ[sunting]

C c[sunting]

D d[sunting]

Ḏ ḏ[sunting]

E e[sunting]

F f[sunting]

G g[sunting]

H h[sunting]

I i[sunting]

J j[sunting]

K k[sunting]

L l[sunting]

M m[sunting]

N n[sunting]

Ng ng[sunting]

O o[sunting]

P p[sunting]

Q q[sunting]

R r[sunting]

S s[sunting]

T t[sunting]

U u[sunting]

V v[sunting]

W w[sunting]

X x[sunting]

  • x-ray
  • {{l|dtp|xylophone)}
    • {{l|dtp|minxylophone)}

Y y[sunting]

Z z[sunting]