Kategori:ms:Orang

Daripada Wiktionary
Laman terbaharu dan tertua 
Laman terbaharu disusun mengikut kemaskini pautan kategori terkini:

<dynamicpagelist>category=ms:Orang Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Laman tertua yang disusun mengikut suntingan terkini:

<dynamicpagelist>category=ms:Orang Kategori count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Melayu perkataan berkenaan orang.

NOTA: Ini merupakan kategori "berkenaan". Ia sepatutnya mengandungi istilahberkenaan orang. Elak dari menambah istilah yang ada hubungan seleweng dengan orang. Berhati-hati dengan istilah jenis atau kejadian topik yang selalunya masuk dalam kategori berasingan.